Aristotelova Poetika

15. března 2012 v 20:27 | Iswida |  Ke knihám
Já jsem většinu času opravdu ráda, že jsem si dala seminář logiky a filosofie a panem ředitelem (už proto, že je tam jenom sedm lidí, což je mnohem příjemnější počet pro učení). Logika mě bavila, ten základ ontologického myšlení byl poměrně zajímavý, teď se rozjíždí poměrně ostré diskuze o etice. Líbí se mi i přesto, že to pan ředitel v mnohém přehání a zjevně pokládá náš volný čas za nevyužitý. Samostudium je hezká věc, ale radši bych ho věnovala některému z maturitních předmětů a přijímačkám.
Příjemně mě překvapilo, když mi jako druhý filosofický spis ke zpracování (první byl povinně Platónův dialog) povolil Aristotelovu Poetiku - i přes to, že zdůrazňoval, že musí jít o spis s filosofickým obsahem. Doufám, že si při tom uvědomil, že filosofie tam probleskne tak možná dvakrát. Takže se s vámi podělím o svůj esej - s trochou úprav.Jelikož o divadle jsem toho za posledních pár měsíců dost nastudovala, bylo pro mě čtení tohoto spisu poměrně zajímavé.
Nejdříve trocha historie: rozvoji divadla velice napomohlo, že roku 543 př. Kr. Athény institucionalizovali soutěž tragédií v rámci Městských Dionýsií. Každý autor si připravil pro tento účel tři tragédie a jednu satyrskou hru (později se zavedla i soutěž v komediích). Každý den se tedy hrály čtyři hry. Jelikož počet dní byl omezený, úředník vybral, které hry se mohou nastudovat a zúčastnit soutěže. Pak - což se mi zdá poměrně zajímavé - vybral jednoho bohatého občana Athén, který v rámci svých daňových povinností provedení hry zafinancoval. Za Aristotelova života již byli tři vrcholní tragičtí básníci - Aischylos, Sofoklés a Euripidés - dávno po smrti. Tendence dramatiky pak směřovaly od kvality textů spíše k předvádění se herců a důrazu na scénickou výpravu. Aristotelés přehledně rozebírá prvky tragédií - a pak i epického básnictví - a uvádí mnohé konkrétní příklady, čímž také kritizuje některé autory a díla.


Poetika se původně nejspíš skládala ze dvou spisů, prvním o tragédii a epickém básnictví a druhým o komedii, o jeho znění se ale můžeme jen dohadovat. Nedlouho po Aristotelově smrti však bylo vydáno anonymní pojednání o komedii, které by mohlo být parafrází původního spisu.
První část Poetiky se zabývá všeobecnými znaky básnického umění. Na rozdíl od Platóna, který umění kritizoval jako pouhé napodobování napodobenin oslovující nižší části duše, Aristotelés si básnictví cení a považuje ho za přirozený projev lidské psychiky.
Za příčiny vzniku básnictví považuje vrozený sklon člověka k nápodobě a radost, kterou mu nápodoba přináší. Od přírody má podle něj člověk i smysl pro melodii a rytmus. Podle povah básníků se pak básnictví vyvinulo v hymny a chvalozpěvy na jedné straně a "hanlivé básně" v jambickém metru na druhé. Později se z dythirambů a fallických písní vyvinula tragédie a komedie.
Zatímco o formování tragédie máme informací dostatek - víme například, že druhého herce zavedl Aischylos, který také zmenšil úlohu sboru a Sofokles pak přidal herce třetího a jevištní malbu - komedie zprvu nebyla brána vážně, takže o ní víme víc až z doby, kdy se přesunula ze Sicílie do Athén a začala zpracovávat jednotné děje. Aristotelés to vysvětluje tím, že směšné je částí ošklivého - chyba, která nezpůsobuje bolest.

Druhá část spisu je věnována vážné poezii, a to ve dvou celcích - O tragédii a O poezii epické. Tragédii autor definuje jako zobrazení vážného a uceleného děje s určitým rozsahem, využívá zkrášlené řeši a zobrazuje jednající postavy. Klíčové je vzbuzování pocitů, zejména soucitu a strachu, čímž se dosahuje očištění takových pocitů - katarze.
Dále autor rozebírá jednotlivé složky tragédie: děj, povahokresbu, mluvu, myšlenkovou stránku, výpravu a hudbu.

Děj musí mít přiměřený rozsah, musí být snadno zapamatovatelný a jednotný. Aristotelés vytýká některým básníkům, že mylně považují děj o jedné postavě za jednotný. Za úkol básníka pak považuje líčit nikoli to, co se stalo, ale co by se stát mohlo "podle pravděpodobnosti nebo s nutností". Tvrdí, že "proto je básnictví filozofičtější a závažnější než dějepisectví. Básnictví totiž líčí spíše to, co je obecné, kdežto dějepisectví jednotlivé případy." Nepovažuje za nutné držet se tradičních dějů. Za špatné ale považuje děje "epizodické", poskládané z příhod, které ze sebe přímo nevyplývají.
Rozlišuje děje jednoduché a složité podle toho, jestli obsahují náhlé převraty - peripetie - a poznání - anagnorise, které dále podrobně rozebírá. Zmiňuje také drastické výjevy - pathos. Podle toho určuje čtyři druhy tragédie: složitou, drastickou, charakterovou a jednoduchou.
Jak už bylo řečeno, věnuje Aristotelés velkou pozornost vzbuzování strachu a soucitu. Tvrdí, že soucit máme s tím, kdo upadne do neštěstí nezaslouženě, strach o toho, kdo je nám podobný. Proto postava nesmí být vysloveně špatná, ale ani nevinná - upadá tedy do neštěstí kvůli nějakému pochybení. Lépe Aristotelés hodnotí vyústění jednoduché (stejný konec pro všechny) než dvojité. Především má ale rozuzlení vyplynout z děje samého - zavrhuje řešení "bůh na stroji". Dobrá tragédie má přitom dosahovat účinku i bez předvedení, takže nesmí dávat důraz na scénické provedení a využívat ho ke vzbuzování úžasu. Aristotelés také kritizuje písně sboru nesouvisející s dějem - sbor má být pokládán za jednoho z herců ("ne jako u Euripida, ale jako u Sofokla").
Povahokresba má být přiměřená, podobná skutečnosti a důsledná, přestože nehraje tak důležitou roli, neboť tragédie zobrazuje lidi jednající. Tragédie zobrazují lidi lepší, než jací jsou, zatímco komedie horší.
Dále Aristotelés rozebírá části jazyka a využití obyčejných a neobvyklých slov v básnické mluvě. Rozlišuje slova nářeční, metaforická, ozdobná, uměle vytvořená, prodloužená, zkrácená a pozměněná. Básnikova řeč má být jasná, ale nepůsobit ploše - považuje tvoření metafor za známku talentu a doporučuje používání neobvyklých slov, ale s mírou.

V části věnované epické poezii Aristotelés mimo jiné obhajuje Homérovy eposy, které byly v dané době často kritizovány (Aristotelés na jejich obhajobu dokonce napsal samostatný spis Sporné otázky u Homéra). Rozebírá (podobně jako v Rétorice), jak argumentovat proti jednotlivým výtkám. Tvrdí, že je lepší "spojovat nemožné s pravděpodobným než možné s nepřesvědčivým" - za hlavní tedy považuje účinek skladby, nikoli její faktickou bezchybnost. Dále upřednostňuje, když básník sám v eposu hovoří co nejméně.
Srovnává také epickou poezii s tragédií. Zatímco tragédie využívala trochejský tetrametr - nejbližší tanečnímu rytmu - a později především jamb - nejlépe odpovídající řeči, eposy jsou skládány zpravidla v hexametru, neklidnějším a nejdůstojnějším rozměru. Epos je méně časově omezený než tragédie, přesto by se měl snažit udržet určitou jednotnost děje - na rozdíl od dějepisného pojednání, kde je důležitý, co se stane v jednom čase.
Na závěr spisu Aristotelés obě umění hodnotí a dává přednost tragédii. Přestože je předváděna "horšímu obecenstvu" než epika a má tedy někdy sklon stávat se hrubou, jde spíše o problém přehrávajících herců než o vadu tragédie samotné, která by měla být na provedení nezávislá. Na rozdíl od eposu navíc může využít scénického provedení a hudby a díky zhuštěnému ději dosáhnout účinku na menším rozsahu.

Aristotelova Poetika sehrála v historii divadla důležitou roli. Přestože se dochovala pouze v opisech s četnými změnami a pravděpodobně i chybějícími částmi, stala se jedním z nejdůležitějších zdrojů renesanční a především klasicistní dramatiky. Její pravidla a doporučení pro tvorbu tragédií byla interpretována mnohem přísněji, než jak platila ve starém Řecku, a zasloužila se o vytvoření klasicistického ideálu s jednotou místa, děje a času, pěti akty a důrazem na čistotu žánru (pouze tragédie a komedie).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (891)
Zobrazit starší komentáře

801 donaiy11 donaiy11 | E-mail | Web | 14. září 2017 v 13:22 | Reagovat

Free shemale photos  
http://dickgirl.replyme.pw/?profile-kalyn
  sex videos shemals chicks with dicks shemaleporn freeshemale vids ebony shemaled

802 salliega3 salliega3 | E-mail | Web | 14. září 2017 v 16:54 | Reagovat

Sexy photo blog
http://hotpic.erolove.in/?entry.patricia
real sex tamil angry poems about guys big black mom women who like to strip for men teen latina girls

803 Charlesnam Charlesnam | E-mail | Web | 14. září 2017 v 19:12 | Reagovat

Самые последние новости в мире на <a href=http://hayastannews.com>hayastannews.com</a>

804 AawdAccuth AawdAccuth | E-mail | Web | 14. září 2017 v 21:05 | Reagovat

buying viagra in uk
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra review
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra</a> ’

805 LtubDymnak LtubDymnak | E-mail | Web | 15. září 2017 v 10:19 | Reagovat

where can i buy viagra
<a href="http://newcheaprx1onlinev.com/">viagra</a>
viagra review
<a href=http://newcheaprx1onlinev.com/>viagra</a> ’

806 SeccGAPPY SeccGAPPY | E-mail | Web | 16. září 2017 v 1:48 | Reagovat

buy viagra online cheap
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">generic viagra</a>
viagra how it works
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">generic viagra</a> ’

807 LtubDymnak LtubDymnak | E-mail | Web | 16. září 2017 v 5:32 | Reagovat

viagra substitute
<a href="http://newcheaprx1onlinev.com/">viagra</a>
buy real viagra online
<a href=http://newcheaprx1onlinev.com/>generic viagra</a> ’

808 onlinegenericpills onlinegenericpills | E-mail | Web | 16. září 2017 v 6:57 | Reagovat

Wonderful post. Thanks for sharing this great post.

809 ZacharyNon ZacharyNon | E-mail | Web | 16. září 2017 v 9:22 | Reagovat
810 Cevpalley Cevpalley | E-mail | Web | 16. září 2017 v 10:53 | Reagovat

viagra online buy brand generic
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra</a>
free samples of viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra generic</a> ’

811 MichaelStite MichaelStite | E-mail | Web | 16. září 2017 v 23:03 | Reagovat

Читайте много информации о красоте и моде <a href=http://krovinka.com/>krovinka.com/</a>

812 Vtbpalley Vtbpalley | E-mail | Web | 17. září 2017 v 10:14 | Reagovat

free samples of cialis
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
next day brand cialis only online
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

813 Cevpalley Cevpalley | E-mail | Web | 17. září 2017 v 12:40 | Reagovat

pfizer viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">viagra price</a>
viagra soft tabs online
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra</a> ’

814 Vtbpalley Vtbpalley | E-mail | Web | 18. září 2017 v 5:38 | Reagovat

cialis purchase
<a href="http://cialisneab.com/">cialis</a>
cialis everyday india
<a href=http://cialisneab.com/>buy cialis</a> ’

815 Vtbpalley Vtbpalley | E-mail | Web | 20. září 2017 v 3:30 | Reagovat

cialis canadian
<a href="http://cialisneab.com/">buy cialis</a>
cialis 10 mg daily
<a href=http://cialisneab.com/>cialis</a> ’

816 Fvezxruive Fvezxruive | E-mail | Web | 20. září 2017 v 19:44 | Reagovat

24 hour payday loans - http://personalacrb.org/
same day payday loan <a href=http://personalacrb.org/>personal loans online</a> ’

817 alexisfm1 alexisfm1 | E-mail | Web | 20. září 2017 v 23:16 | Reagovat

Girls with big tits blogs    
http://blowdjob.net.erolove.in/?facebook_mariah
  indian make up artist sex old woman free video what height do guys like girls to be sleep with a woman without kissing her lips

818 Btbnhhakima Btbnhhakima | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:34 | Reagovat

Superb Website, Maintain the beneficial work. Thanks a ton!

819 Onxzruive Onxzruive | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:34 | Reagovat

Maintain the excellent job and delivering in the group!

820 HhhjUtelty HhhjUtelty | E-mail | Web | 21. září 2017 v 21:41 | Reagovat

cant get a payday loan
<a href="http://personalacrb.org/">bad credit personal loans</a>
debt management programs
<a href=http://personalacrb.org/>easy personal loans</a> ’

821 BbecGroole BbecGroole | E-mail | Web | 22. září 2017 v 1:24 | Reagovat

no credit check student loans
<a href="http://paydayvax.org/">cash advance</a>
quick loans
<a href="http://paydayvax.org/">best payday loans</a> ’

822 Chrissal Chrissal | E-mail | Web | 22. září 2017 v 6:15 | Reagovat
823 Dominan43 Dominan43 | E-mail | Web | 22. září 2017 v 19:45 | Reagovat
824 Vffgskype Vffgskype | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:39 | Reagovat

cialis pill looks like
<a href="http://cialisivndh.com/">buy cialis</a>
cialis 5 mg daily
<a href=http://cialisivndh.com/>cheap cialis</a> ’

825 ErnestMow ErnestMow | E-mail | Web | 23. září 2017 v 17:56 | Reagovat

Много полезной информации о ремонте <a href=http://montazhnik02.ru>montazhnik02.ru</a>

826 cherieze3 cherieze3 | E-mail | Web | 24. září 2017 v 5:48 | Reagovat

Started untrodden snare project
http://travel.tobuy.in/?gain.rocio
erotic ghost erotic cards erotic telugu stories erotic mobile game erotic film festival

827 Vqvqskype Vqvqskype | E-mail | Web | 24. září 2017 v 13:52 | Reagovat

cialis without prescription
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
cialis low dose price
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

828 ThomasOvago ThomasOvago | E-mail | Web | 25. září 2017 v 19:09 | Reagovat

Компания <a href=http://webrega.ru/>«WEBREGA.RU»</a> (профессиональная раскрутка сайта)- гарант вашего успеха!
Раскрутка, поддержка сайта – это постоянная работа над вашим сайтом, проводимая специалистами компании «WEBREGA.RU». Мы беремся курировать ваш проект, решать различные технические и маркетинговые задачи, постоянно работать над усовершенствованием дизайна, обновлением контента и т.д.

По-настоящему успешный сайт компании – раскрутка сплоченным коллективом опытных специалистов (программистов, вебмастеров, дизайнеров, контент-менеджеров и сео-оптимизаторов), направленная на достижение высоких результатов и получение максимальной отдачи от ресурса.

Вы можете связаться с нами удобными для вас способами и получить развернутые ответы на все интересующие вас вопросы. Цена (раскрутка сайта) может быть изменена с учетом дополнительных требований и пожеланий заказчика. Мы всегда рады долгосрочному сотрудничеству на выгодных для вас условиях.

Компания «WEBREGA.RU»: пока другие размышляют и утверждают новый план развития сайта, мы уже выводим ваш ресурс в ТОП поисковых запросов, а вы радуетесь новым клиентам!

Полный список тарифов вы можете посмотреть у нас на сайте

<a href=http://webrega.ru/rating/view/62><b>Для заказа этих тарифов вы должны зарегистрироваться на сайте Webrega.ru</b></a> и создать проект в меню- vip регистрация и оплатить согласно выбранному тарифу

оптимизация сайтов волгоград

блог шоу выпуск 6 продвижение сайтов веб дизайн и креатив ipb

для вебмастеров продвижение сайтов раскрутка сайтов new topic

829 bridgettesr11 bridgettesr11 | E-mail | Web | 26. září 2017 v 0:17 | Reagovat

Original project
http://tits.shirt.sexblog.top/?entry.tamara
porn disneyland cut cock porn porn with philippine girls free homeade porn vidios shocking free porn videos

830 AzsvDymnak AzsvDymnak | E-mail | Web | 26. září 2017 v 1:25 | Reagovat

viagra and women
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra</a>
viagra generic brand
<a href=http://viagraonszb.com/>cheap viagra</a> ’

831 albaog60 albaog60 | E-mail | Web | 26. září 2017 v 2:09 | Reagovat

Hi new website
http://arab.egypt.adultnet.in/?post.vanessa
after seek lesbians telefon rich

832 LpoUnfipt LpoUnfipt | E-mail | Web | 27. září 2017 v 15:47 | Reagovat

Your tips is very useful.

833 Nwvdreerge Nwvdreerge | E-mail | Web | 27. září 2017 v 17:34 | Reagovat

Extremely user pleasant site. Great info available on couple of clicks.

834 KmrUnfipt KmrUnfipt | E-mail | Web | 27. září 2017 v 21:39 | Reagovat

Awesome Site, Maintain the wonderful job. Thanks a lot!

835 Kmecwreerge Kmecwreerge | E-mail | Web | 27. září 2017 v 23:13 | Reagovat

Sustain the great job and producing in the crowd!

836 katherineja1 katherineja1 | E-mail | Web | 28. září 2017 v 7:32 | Reagovat

Hi fashionable blog
http://bbw.fun.sexblog.top/?entry-emilee
porn uncricumsized penis ebony blowjob porn pics belladonna porn videos free mobile porn stories palm slut ex girl porn

837 FvthsGroole FvthsGroole | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:08 | Reagovat

personal loans bad credit
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a>
bad credit payday loans online
<a href="https://cashrvyn.com/">payday loans</a> ’

838 Sharoncap Sharoncap | E-mail | 28. září 2017 v 22:59 | Reagovat

Get $ 25 for You girl now.
http://2track.info/MXKj

.

839 suewr18 suewr18 | E-mail | Web | 29. září 2017 v 6:19 | Reagovat

Started new cobweb stand out
http://sluts.private.sexblog.pw/?entry-reagan
porn star in full length movie asian porn vouyerism erotic massage ben 10 porn images frfee passwords to gay porn taboo russian porn

840 Stevenheels Stevenheels | E-mail | 29. září 2017 v 10:10 | Reagovat

Дженерик дапоксетин является аналогом дапоксетина <a href="http://viagra.helpstoyak.life/dzhenerik-levitra/dzhenerik-levitra-kupit-nedorogo.php">дженерик левитра купить недорого</a>   Он не отличается сквозь оригинала ни составом, ни свойствами, всетаки стоит гораздо дешевле. Благодаря дапоксетину мужчина способен продлить свое забава и полностью удовлетворить партнершу, кто существенно повышает его самооценку, наделяет уверенностью в мужской силе, избавляет через нервозности и повышает настроение.
Создан дело в Германии, изготовляется в Индии. Интересно, сколь производился дапоксетин, для выкручивать пациентов от депрессии. С этой целью он прежде и использовался. Но со временем были замечены его уникальные свойства, позволяющие продлевать сексуальный контакт и откладывать наступление семяизвержения и оргазма.
В 2006 году к помощи <a href="http://edru.helpstoyak.life/dzhenerik-sialis/dzhenerik-sialis-prodam.php">дженерик сиалис продам</a>  дапоксетина в борьбе с преждевременной эякуляцией стали приходить жители Западной Европы и Америки. С недавних пор появилась дерзать дапоксетин купить.
Действующим веществом лекарства является дапоксетин <a href="http://viagra.helpstoyak.life/prodazha-dzhenerika-sialis/sialis-dzhenerik-kupit-v-kurgane.php">сиалис дженерик купить в кургане</a> .
Выпускается изделие в таблетках соответственно 60 миллиграмм активного вещества в каждой. В одном блистере содержится 10 таблеток.
Таблетки дапоксетин предназначены первонаперво только для молодого поколения, <a href="http://edru.helpstoyak.life/indiyskie-dzheneriki/dapoksetin-dapoxetine-dzhenerik-priligy.php">дапоксетин dapoxetine дженерик priligy</a>  независимо лже в раннем возрасте преждевременной эякуляцией страдает изолированный противоположный человек.

841 JosephChiet JosephChiet | E-mail | Web | 29. září 2017 v 17:30 | Reagovat
842 Cynthialog Cynthialog | E-mail | 30. září 2017 v 19:48 | Reagovat

Unique <a href=https://www.redbubble.com/people/Goshadron/shop/>gifts for all occasions</a> you will love at great low prices.
Worldwide shipping.

843 LvvodSciest LvvodSciest | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:46 | Reagovat

female viagra cream - http://viagrapfhze.com/
viagra before and after pictures <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra pills</a> ’

844 DrbecFautle DrbecFautle | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:46 | Reagovat

cheap viagra india - http://viagraoplws.com/
how viagra works <a href="http://viagraoplws.com/">generic viagra</a> ’

845 KmmirUnfipt KmmirUnfipt | E-mail | Web | 3. října 2017 v 10:45 | Reagovat

Hi-ya, well put together internet site you've going here.

846 Kolpreerge Kolpreerge | E-mail | Web | 3. října 2017 v 12:20 | Reagovat

You've got astonishing information right.

847 FwjjTeague FwjjTeague | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:15 | Reagovat

cash check
<a href="https://paydayllae.com/">online payday loans</a>
unsecured personal loan
<a href=https://paydayllae.com/>payday loans online same day</a> ’

848 Scottled Scottled | E-mail | Web | 5. října 2017 v 0:58 | Reagovat

Hello mates
I  am sorry if I create off-topic
But I not long ago had to find a detailed article about easy methods to create essays for any university.
I just  identified an excellent article. Possibly an individual else will have to have this facts.
http://yoursetting.com/admission-software-and-educational-essays-9/

In addition, even though I was seeking this short article, I learned that many of us decide to buy house functions, compositions, papers and essays. I do not know how secure it's and what good quality will be obtained inside the finish. Who faced this trouble, write, you create or obtain? Had been you caught by a professor for this?

849 Vbwgxreerge Vbwgxreerge | E-mail | Web | 5. října 2017 v 5:03 | Reagovat

installment loans no credit check - https://paydayllae.com/
check cashing loan <a href=https://paydayllae.com/>payday loans</a> ’

850 angelitajg1 angelitajg1 | E-mail | Web | 6. října 2017 v 0:59 | Reagovat

My new number
http://pattaya.girls.blogporn.in/?entry-kendall
east icm dead rafei universal

851 AleXboall AleXboall | E-mail | Web | 6. října 2017 v 12:55 | Reagovat

Конструкции из стекла.
Проектирование стеклянные душевые от компании Сити-Гласс.
https://LR-Studio.ru

<a href="https://LR-Studio.ru">3d архитектурная визуализация</a>

852 bobbyap1 bobbyap1 | E-mail | Web | 9. října 2017 v 13:05 | Reagovat

Blog about sissy life
   vintage cheap clothing education and poverty statistics sexy women & men  
http://sissytales.porndairy.in/?profile.tiara
  teaching assitsant cute jackets for dresses waxing at home sissy maid chastity video boys in ballet tights older man fuck gay be longing boy boutique clothing

853 jimmieng60 jimmieng60 | E-mail | Web | 13. října 2017 v 9:42 | Reagovat

Fresh gay place  
http://gayarab.erolove.in/?info_sebastian
  gay chat sites free gay personals public gay sex gay music gay doctors

854 ScottHix ScottHix | E-mail | Web | 13. října 2017 v 13:45 | Reagovat

<a href=https://youtu.be/JjIdv3xqADw >Этот фильм удаляют с каналов!! Подробнее здесь.</a>

855 helgapj18 helgapj18 | E-mail | Web | 14. října 2017 v 10:02 | Reagovat

My new photo blog
http://sexypic.erolove.in/?entry.bailey
free teen 3gp clips touch men at play download hustler platino4 eve angel anal healthy feet vinyl siding home made cleaners

856 JamesNex JamesNex | E-mail | Web | 16. října 2017 v 19:03 | Reagovat

добродетельный веб ресурс http://spetsinform.com/prices/

857 Benniehouts Benniehouts | E-mail | Web | 17. října 2017 v 19:33 | Reagovat
858 DennisRar DennisRar | E-mail | Web | 17. října 2017 v 23:37 | Reagovat
859 WayneMib WayneMib | E-mail | Web | 19. října 2017 v 19:50 | Reagovat

порядочный вебресурс http://shama-rc.net/

860 Gbraevent3 Gbraevent3 | E-mail | Web | 20. října 2017 v 3:17 | Reagovat

Glamor Wedding Makeup Workshop in Rzeszów with Kinga Kolasińska
- Polish Champion in Professional Makeup,
Polish Extravaganza in Extravagant Makeup,
Finalist of the World Championship,
Finalist of the 2014/2016 Art Project.
https://www.facebook.com/events/1788677431425054/
Warsztaty Makijażu Ślubnego Glamour w Rzeszowie z Kingą Kolasińską - Mistrzynią Polski w makijażu profesjonalnym, Wicemistrzynią Polski w makijażu ekstrawaganckim, finalistką Mistrzostw Świata, finalista projektu artysta Roku 2014/2016.

861 Kevindiz Kevindiz | E-mail | Web | 21. října 2017 v 5:42 | Reagovat

В силу введения системы Обязательного Медицинского Страхования многие люди получили способность без оплаты и без промедления проходить недешевые процедуры МРТ и КТ. Программа ОМС серьёзно увеличила качество и быстроту диагностики и набирала обороты до 2017 года.

Сегодня все значительно ухудилось. Правительственные органы без очевидной причины начали снижать финансирование частным клиникам, аргументируя это чрезмерным числом участников программы ОМС. В целом сумма квот, выделяемых частным компаниям, понизилась приблизительно на 12%, не взирая на прирост численности пациентов, которым нужна дорогостоящая диагностика. Разделение бюджетных средств между диагностическими центрами является неоднозначным и сразу вызвало бурную реакцию медицинского сообщества.

В частности, финансирование диагностического центра "Энерго", имеющего немало наград, уменьшилось в 2,7 раза: с 24,5 до 9 млн. руб. И это при том, что медцентр с регулярной постоянностью перевыполняет планы обследования больных в рамках ОМС. Клиника подала иск в судебные инстанции с запросом повысить объем финансирования до предыдущего уровня, идет судебное разбирательство.

Коммерческий директор ММЦ "Энерго", Сергей Скородумов, высказал профессиональное мнение по поводу создавшейся проблемы в интервью, взглянуть на которое возможно на официальном вебсайте ММЦ.

Представители петербургского ТФОМС находят притязания частных клиник необоснованными. По мнению властей, частные диагностические центры стремятся на 100% загрузить свои возможности и нивелировать дефицит денег за счет финансовых средств ОМС. Но ситуация складывается обратная: частным клиникам надо за свой счет диагностировать больных, которые проходят МРТ и КТ в рамках программы ОМС, когда квота уже израсходована. И по моральным, и профессиональным взглядам "частники" не могут дать отказ больным.

Урегулировать проблему несложно: следует назначать квоты не беспорядочным методом, а на основе действительных параметров деятельности каждой клиники. Комиссия обязана учитывать тех. базу клиники, выполнение установленного плана, сроки обслуживания больных, отзывы и т.д. Это поможет обеспечить нужный уровень денежного обеспечения особо лучшим клиникам и исключит из проекта "нарушителей"

http://www.epochtimes.ru/realno-li-sdelat-mrt-i-kt-v-peterburge-besplatno-99040789/

862 daphnepp16 daphnepp16 | E-mail | Web | 23. října 2017 v 22:14 | Reagovat

Started untrodden web project
http://bbwdating.erolove.in/?entry.pamela
  italy online dating fishes dating website global dating sites adult swingers resort online singlebörsen

863 Svetlanaepiff Svetlanaepiff | E-mail | Web | 24. října 2017 v 2:27 | Reagovat

Порекомендуйте, плиз, где можно найти интересный форум по аппаратам косметологическим. Гуглю целый день, рекомендовали форум косметологов http://00rf.ru/forum/index.php?board=14.0  не могу войти в аккаунт . Подскажите, как  войти в аккаунт, плиз.

864 BqxvAccuth BqxvAccuth | E-mail | Web | 25. října 2017 v 1:39 | Reagovat

viagra australia
<a href="http://genericviagra-onat24.com/">generic viagra</a>
erectile dysfunction viagra
<a href=http://genericviagra-onat24.com/>cheap viagra</a> ’

865 Davidthync Davidthync | E-mail | Web | 25. října 2017 v 8:36 | Reagovat

Всем понятно что одежда всегда подчеркивала индивидуальность человека. Каждый человек уникален. Подчеркнуть собственную индивидуальность можно купив трусы с готовым принтом (рисунком) или сделать неповторимый дизайн в онлайн магазине  http://odejda.shopicheck.net/

866 ElectronicsFace ElectronicsFace | E-mail | Web | 25. října 2017 v 19:40 | Reagovat

ElectronicsFace.com also stock a wide range of consumer electronics, desktop computers, digital cameras, camcorders, drones, gaming consoles, home entertaiment, laptops, notebooks, home fan, exhaust, microwave, mixer (kitchen appliance), monitors, networking, pc accesories, printers, scanners, projectors, refrigerators, room cooler, air conditioner, room heater, smart phone, tablets, ups, power supply, washers, dryers, dishwasher, printer ink, and many more.

Sony, Panasonic, Toshiba, LG, Samsung, Apple, Asus, HP, Lenovo, Dell, Alienware, ROG, Canon, Electrolux, Bell, Microsoft, Xbox, Playstation, Nintendo WII, DJI, and many more!

CybertronPC Rhodium, SkyTech Shadow AMD-1060-I Desktop Gaming Computer PC, Corsair One Pro, Dell Precision 5720 All-in-One, Origin Neuron, Apple iMac 21.5-Inch With 4K Retina Display (2017), Asus VivoMini VC65-G042Z, Dell XPS 27 (Kaby Lake, 2017), HP Z2 Mini G3    Microsoft Surface Studio, Velocity Micro Raptor Z95 (2017), HP Elite Slice

FREE SHIPPING WORLDWIDE, WITH NO MINIMUM ORDER!

We use FedEx, UPS, DHL, TNT, and USPS to deliver your orders.

http://www.ElectronicsFace.com/

867 Snoutibib Snoutibib | E-mail | Web | 25. října 2017 v 21:23 | Reagovat

Прием ноутбука Acer в Москве
Не рискуйте своим имуществом, подавая объявления в авито, особенно если желаете сдать ноутбуки оптом. В Москве множество мошенников, которые только и желают заполучить высокотехнологичное устройство за бесценок. Начните работать с ломбардом «Скупка ТВ» и сделка пройдет честно, законно, быстро и очень выгодно!
http://skupkatv.ru/prodat_bu/noutbukov/acer/

868 JamesHof JamesHof | E-mail | Web | 26. října 2017 v 0:01 | Reagovat

отрадный ресурс http://d-black.bz/

869 Osdbruive Osdbruive | E-mail | Web | 26. října 2017 v 15:28 | Reagovat

I love the information on your site. With thanks!

870 AsfAugmef AsfAugmef | E-mail | Web | 27. října 2017 v 20:40 | Reagovat

cheapest generic cialis - http://cialisonline-hanegeneric.com/
cialis vs tadalafil <a href=http://cialisonline-hanegeneric.com/>order cialis</a> ’

871 Cub Cub | E-mail | Web | 28. října 2017 v 4:15 | Reagovat

Компания "Ваншида-Украина" реализует запчасти и комплектующие для китайского оборудования по ценам завода-производителя. В наличии гидравлические насосы, комплекты уплотнителей, гидравлические распределители, штоки, гидравлические цилиндры.
Так же мы производим оборудование для переработки металлолома. Самые низкие цены на пакетировочные пресса, пресс-ножницы. Работаем без посредников. Цены завода-производителя.

Брикетировочный пресс для металлической стружки Y83 - 250 Wanshida

http://wanshida.com.ua/p62704836-briketirovochnyj-press-dlya.html

Звоните, пишите!

872 Williamreoda Williamreoda | E-mail | Web | 29. října 2017 v 12:39 | Reagovat

превосходнейший вебсайт http://lineshops.biz/

873 Russellontob Russellontob | E-mail | Web | 31. října 2017 v 16:27 | Reagovat

Видео https://youtu.be/dnxmoWu8tEY - От этих неизлечимых медициной болезней я избавился благодаря Ламинину за 11 месяцев приема

874 Ffnhhjxglomia Ffnhhjxglomia | E-mail | Web | 31. října 2017 v 17:10 | Reagovat

canada payday loans
<a href="https://cashecbya.com">online payday loans</a>
personal loans for people with bad credit
<a href=https://cashecbya.com>payday loan</a> ’

875 roxanneit4 roxanneit4 | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 0:32 | Reagovat

Appealing girls posts    
http://bbwlesbians.xblog.in/?tweet_abril
   good erotic movies erotic jokes pornography for free erotic hd wallpapers

876 Lsdccreath Lsdccreath | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 18:19 | Reagovat

credit repair - https://paydayrvjlo.com
loan cash <a href=https://paydayrvjlo.com>online payday loans</a> ’

877 Ffnhbhjxglomia Ffnhbhjxglomia | E-mail | Web | 1. listopadu 2017 v 18:37 | Reagovat

no credit check non payday loan
<a href="https://cashrvyn.com">loans online</a>
fast loans with bad credit
<a href=https://cashrvyn.com>instant payday loans</a> ’

878 Kurthah Kurthah | E-mail | Web | 2. listopadu 2017 v 23:16 | Reagovat

Здравствуйте уважаемый коллега.
Как ваше здоровье, как ваши дела?
Вы уже получаете прибыль на свои 1500$ открыли счет?

Промо - акция для всех стран
https://prnt.sc/gbrp4s

Получите безвозмездно 1500$ на свой счет
Подробно тут: http://wmkz.kz

Используйте Промо - КОД: FV4x56GDs8Z
Получите скидку в размере 30%

Проверяйте работу Бесплатно целых 10 дней!
Пользуйтесь услугой "Умный инвестор" - Бесплатно!
Десять (10) дней Халявы - чтобы принять решение - это СУПЕР здорово.
Через 10 дней скидка составит - 500 рублей или 10$

Подробности по скайпу: DLC.FOREXTRADE

Куда инвестировать в форекс онлайн для извлечения выгоды в 2017 году

879 margoaz2 margoaz2 | E-mail | Web | 5. listopadu 2017 v 21:02 | Reagovat

Started untrodden snare project
http://arab.sex.photo.xblog.in/?post-myah
april sex widowers aiza sara

880 brookepl1 brookepl1 | E-mail | Web | 6. listopadu 2017 v 22:58 | Reagovat

Секс-галерея порно и секс фото с зрелыми дамочками
http://aziatki69.blognet.pw/?blog.denisse
Бесплатное порно фото и галереи секса

881 Bwbhchiesy Bwbhchiesy | E-mail | Web | 7. listopadu 2017 v 0:01 | Reagovat

viagra forum - http://ericviaed.com/
viagra and high blood pressure <a href=http://ericviaed.com/>buy viagra on line</a> ’

882 PhillipAlofs PhillipAlofs | E-mail | Web | 10. listopadu 2017 v 1:42 | Reagovat

綠屋家居: GREEN HOUSE 北歐傢俱-台中家具  http://www.greenhouse.net.tw

883 DouglasPadia DouglasPadia | E-mail | 13. listopadu 2017 v 12:36 | Reagovat

http://micro-plastic.com/

台北-中和【均媄醫美診所】─台北微整形、童顏針、玻尿酸最推薦的醫美診所!

884 CarrollDredy CarrollDredy | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 19:25 | Reagovat

Waarbij voor mij blaren.geneeskrachtige.nl de kennis en vakmanschap, uitvoering werkzaamheden, betrouwbaarheid en communicatie.a.v. Eerste ervaring met Klusheeren

885 Kellyinefe Kellyinefe | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 0:18 | Reagovat

With all the new crypto currency out there,
I was wondering what your favorite one is and why.
Please post a reply.
I like Bitcoin and Ethereum because I trade them online and
they have the biggest swing in price to maximize profits.

https://Bitcoin-doubled.com

886 AnthonyZet AnthonyZet | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 19:44 | Reagovat

You actually stated this wonderfully!
canadianpharmaciesbnt.com
canadian pharma companies

887 ThomasVon ThomasVon | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 14:49 | Reagovat

北歐傢俱- GREEN HOUSE 綠屋家居 http://www.greenhouse.net.tw/

888 Leonardpence Leonardpence | E-mail | Web | Neděle v 8:36 | Reagovat

【正妹六點半娛樂】- 台北、林森北舒壓按摩│正妹按摩│台北按摩半套護膚│林森北半套店 http://craftsmanship-store.com/

889 ProdatDiasy ProdatDiasy | E-mail | Web | Pondělí v 15:21 | Reagovat

Скупка телефонов BlackBerry Москва дорого
Если вы решили сдать свой сотовый телефон и приобрести более новую модель, наш онлайн ломбард «Продать-бу» обязательно поможет в этом. Специалисты центра в кратчайшее время организуют скупку телефонов BlackBerry Москва дорого и предоставят обоснованную оценку каждого предложенного смартфона, причем как нового, так и бывшего в употреблении, китайского, неисправного и сломанного.
Сотрудничать с компанией «Продать-бу» абсолютно безопасно, а также экономически выгодно. Благодаря нашей скупке телефонов Блэкберри в Москве, Вы получите еще больше денег, чем у покупателей с авито. Мы готовы купить в скупку оригинальные мобильные смартфоны BlackBerry выгодно и выплатить вознаграждение без всякого промедления, сразу!
http://prodat.su/skupka/telefonov/mobilnik-blackberry/

890 caseypj69 caseypj69 | E-mail | Web | Úterý v 17:27 | Reagovat

Hi reborn blog
http://breastsxl.blogporn.in/?post-nina
sarah michelle gellar porn forced porn asian teacher dominant black bisexual porn cartoon porn games onlline disney the weekenders porn

891 AngelLyday AngelLyday | E-mail | Web | Čtvrtek v 7:57 | Reagovat

Цельностеклянные ограждения. Монтаж.
Компания проектирует и изготовливает ограждения из стекла.
Ограждения для стеклянных лестниц, балконов, второго света и торговых комплексов.

http://ogr.glass-price.ru

<a href=http://ogr.glass-price.ru>стеклянные ограждения для душа без поддона</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.