Aristotelova Poetika

15. března 2012 v 20:27 | Iswida |  Ke knihám
Já jsem většinu času opravdu ráda, že jsem si dala seminář logiky a filosofie a panem ředitelem (už proto, že je tam jenom sedm lidí, což je mnohem příjemnější počet pro učení). Logika mě bavila, ten základ ontologického myšlení byl poměrně zajímavý, teď se rozjíždí poměrně ostré diskuze o etice. Líbí se mi i přesto, že to pan ředitel v mnohém přehání a zjevně pokládá náš volný čas za nevyužitý. Samostudium je hezká věc, ale radši bych ho věnovala některému z maturitních předmětů a přijímačkám.
Příjemně mě překvapilo, když mi jako druhý filosofický spis ke zpracování (první byl povinně Platónův dialog) povolil Aristotelovu Poetiku - i přes to, že zdůrazňoval, že musí jít o spis s filosofickým obsahem. Doufám, že si při tom uvědomil, že filosofie tam probleskne tak možná dvakrát. Takže se s vámi podělím o svůj esej - s trochou úprav.Jelikož o divadle jsem toho za posledních pár měsíců dost nastudovala, bylo pro mě čtení tohoto spisu poměrně zajímavé.
Nejdříve trocha historie: rozvoji divadla velice napomohlo, že roku 543 př. Kr. Athény institucionalizovali soutěž tragédií v rámci Městských Dionýsií. Každý autor si připravil pro tento účel tři tragédie a jednu satyrskou hru (později se zavedla i soutěž v komediích). Každý den se tedy hrály čtyři hry. Jelikož počet dní byl omezený, úředník vybral, které hry se mohou nastudovat a zúčastnit soutěže. Pak - což se mi zdá poměrně zajímavé - vybral jednoho bohatého občana Athén, který v rámci svých daňových povinností provedení hry zafinancoval. Za Aristotelova života již byli tři vrcholní tragičtí básníci - Aischylos, Sofoklés a Euripidés - dávno po smrti. Tendence dramatiky pak směřovaly od kvality textů spíše k předvádění se herců a důrazu na scénickou výpravu. Aristotelés přehledně rozebírá prvky tragédií - a pak i epického básnictví - a uvádí mnohé konkrétní příklady, čímž také kritizuje některé autory a díla.


Poetika se původně nejspíš skládala ze dvou spisů, prvním o tragédii a epickém básnictví a druhým o komedii, o jeho znění se ale můžeme jen dohadovat. Nedlouho po Aristotelově smrti však bylo vydáno anonymní pojednání o komedii, které by mohlo být parafrází původního spisu.
První část Poetiky se zabývá všeobecnými znaky básnického umění. Na rozdíl od Platóna, který umění kritizoval jako pouhé napodobování napodobenin oslovující nižší části duše, Aristotelés si básnictví cení a považuje ho za přirozený projev lidské psychiky.
Za příčiny vzniku básnictví považuje vrozený sklon člověka k nápodobě a radost, kterou mu nápodoba přináší. Od přírody má podle něj člověk i smysl pro melodii a rytmus. Podle povah básníků se pak básnictví vyvinulo v hymny a chvalozpěvy na jedné straně a "hanlivé básně" v jambickém metru na druhé. Později se z dythirambů a fallických písní vyvinula tragédie a komedie.
Zatímco o formování tragédie máme informací dostatek - víme například, že druhého herce zavedl Aischylos, který také zmenšil úlohu sboru a Sofokles pak přidal herce třetího a jevištní malbu - komedie zprvu nebyla brána vážně, takže o ní víme víc až z doby, kdy se přesunula ze Sicílie do Athén a začala zpracovávat jednotné děje. Aristotelés to vysvětluje tím, že směšné je částí ošklivého - chyba, která nezpůsobuje bolest.

Druhá část spisu je věnována vážné poezii, a to ve dvou celcích - O tragédii a O poezii epické. Tragédii autor definuje jako zobrazení vážného a uceleného děje s určitým rozsahem, využívá zkrášlené řeši a zobrazuje jednající postavy. Klíčové je vzbuzování pocitů, zejména soucitu a strachu, čímž se dosahuje očištění takových pocitů - katarze.
Dále autor rozebírá jednotlivé složky tragédie: děj, povahokresbu, mluvu, myšlenkovou stránku, výpravu a hudbu.

Děj musí mít přiměřený rozsah, musí být snadno zapamatovatelný a jednotný. Aristotelés vytýká některým básníkům, že mylně považují děj o jedné postavě za jednotný. Za úkol básníka pak považuje líčit nikoli to, co se stalo, ale co by se stát mohlo "podle pravděpodobnosti nebo s nutností". Tvrdí, že "proto je básnictví filozofičtější a závažnější než dějepisectví. Básnictví totiž líčí spíše to, co je obecné, kdežto dějepisectví jednotlivé případy." Nepovažuje za nutné držet se tradičních dějů. Za špatné ale považuje děje "epizodické", poskládané z příhod, které ze sebe přímo nevyplývají.
Rozlišuje děje jednoduché a složité podle toho, jestli obsahují náhlé převraty - peripetie - a poznání - anagnorise, které dále podrobně rozebírá. Zmiňuje také drastické výjevy - pathos. Podle toho určuje čtyři druhy tragédie: složitou, drastickou, charakterovou a jednoduchou.
Jak už bylo řečeno, věnuje Aristotelés velkou pozornost vzbuzování strachu a soucitu. Tvrdí, že soucit máme s tím, kdo upadne do neštěstí nezaslouženě, strach o toho, kdo je nám podobný. Proto postava nesmí být vysloveně špatná, ale ani nevinná - upadá tedy do neštěstí kvůli nějakému pochybení. Lépe Aristotelés hodnotí vyústění jednoduché (stejný konec pro všechny) než dvojité. Především má ale rozuzlení vyplynout z děje samého - zavrhuje řešení "bůh na stroji". Dobrá tragédie má přitom dosahovat účinku i bez předvedení, takže nesmí dávat důraz na scénické provedení a využívat ho ke vzbuzování úžasu. Aristotelés také kritizuje písně sboru nesouvisející s dějem - sbor má být pokládán za jednoho z herců ("ne jako u Euripida, ale jako u Sofokla").
Povahokresba má být přiměřená, podobná skutečnosti a důsledná, přestože nehraje tak důležitou roli, neboť tragédie zobrazuje lidi jednající. Tragédie zobrazují lidi lepší, než jací jsou, zatímco komedie horší.
Dále Aristotelés rozebírá části jazyka a využití obyčejných a neobvyklých slov v básnické mluvě. Rozlišuje slova nářeční, metaforická, ozdobná, uměle vytvořená, prodloužená, zkrácená a pozměněná. Básnikova řeč má být jasná, ale nepůsobit ploše - považuje tvoření metafor za známku talentu a doporučuje používání neobvyklých slov, ale s mírou.

V části věnované epické poezii Aristotelés mimo jiné obhajuje Homérovy eposy, které byly v dané době často kritizovány (Aristotelés na jejich obhajobu dokonce napsal samostatný spis Sporné otázky u Homéra). Rozebírá (podobně jako v Rétorice), jak argumentovat proti jednotlivým výtkám. Tvrdí, že je lepší "spojovat nemožné s pravděpodobným než možné s nepřesvědčivým" - za hlavní tedy považuje účinek skladby, nikoli její faktickou bezchybnost. Dále upřednostňuje, když básník sám v eposu hovoří co nejméně.
Srovnává také epickou poezii s tragédií. Zatímco tragédie využívala trochejský tetrametr - nejbližší tanečnímu rytmu - a později především jamb - nejlépe odpovídající řeči, eposy jsou skládány zpravidla v hexametru, neklidnějším a nejdůstojnějším rozměru. Epos je méně časově omezený než tragédie, přesto by se měl snažit udržet určitou jednotnost děje - na rozdíl od dějepisného pojednání, kde je důležitý, co se stane v jednom čase.
Na závěr spisu Aristotelés obě umění hodnotí a dává přednost tragédii. Přestože je předváděna "horšímu obecenstvu" než epika a má tedy někdy sklon stávat se hrubou, jde spíše o problém přehrávajících herců než o vadu tragédie samotné, která by měla být na provedení nezávislá. Na rozdíl od eposu navíc může využít scénického provedení a hudby a díky zhuštěnému ději dosáhnout účinku na menším rozsahu.

Aristotelova Poetika sehrála v historii divadla důležitou roli. Přestože se dochovala pouze v opisech s četnými změnami a pravděpodobně i chybějícími částmi, stala se jedním z nejdůležitějších zdrojů renesanční a především klasicistní dramatiky. Její pravidla a doporučení pro tvorbu tragédií byla interpretována mnohem přísněji, než jak platila ve starém Řecku, a zasloužila se o vytvoření klasicistického ideálu s jednotou místa, děje a času, pěti akty a důrazem na čistotu žánru (pouze tragédie a komedie).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (978)
Zobrazit starší komentáře

901 MunbsUnfipt MunbsUnfipt | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 14:16 | Reagovat

fast online payday loans - http://paydayloans-online.us.com/
online check advance <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online</a> ’

902 ricardoig60 ricardoig60 | E-mail | Web | 12. prosince 2017 v 11:56 | Reagovat

Latest porn blog    
http://blacklesbians.xblog.in/?blog_valentina
  cam chat teen psp xxx movie downloads final fantasy chocobo dungeon walkthrough download namita sex mms

903 Richardsisse Richardsisse | E-mail | Web | 12. prosince 2017 v 23:34 | Reagovat

Varicose veins are caused at near a malfunction of the venous valves in the veins of the legs. When these wassen.geneeskrachtige.nl valves flunk they do not rightly seal the piece of blood as it pumps to the guts and a unchanging amount of blood flows turn tail from down and begins to tons in the veins.

904 AllaRob AllaRob | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 14:01 | Reagovat

Большая галлерея фото каминов.
Контора спроектирует портал - Компания "Евротруба"
http://EuroTruba.com

<a href=http://eurotruba.com/dostavka/>камины из кирпича цена за работу</a>

905 AlinaLyday AlinaLyday | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 17:13 | Reagovat

Лучшие щенки породы сибирская хаски.
Питомник резевирует собак хаски.
У нас в питомниках лучшие хаски из Польши.

http://dorati.ru

<a href=http://dorati.ru>щенки породы хаски</a>

906 clintonah69 clintonah69 | E-mail | Web | 15. prosince 2017 v 22:15 | Reagovat

After my recent devise
http://arab.aunties.porndairy.in/?entry-adeline
farid en bahrain ninth partner

907 nevarb16 nevarb16 | E-mail | Web | 16. prosince 2017 v 6:36 | Reagovat

Hi fashionable project
http://arab.sex.photo.xblog.in/?entry-journey
mai 08 quaker secretariat membership

908 elaineud11 elaineud11 | E-mail | Web | 16. prosince 2017 v 20:53 | Reagovat

Hi fashionable website
http://shemale.twiclub.in/?epoch.annette
erotic hotel fashion erotic erotic sketch erotic mens underwear sexy girl

909 Anitaanup Anitaanup | E-mail | Web | 17. prosince 2017 v 10:53 | Reagovat

Портал полезных статей и новостей.
Невероятные автомобили Луиджи Колани
http://sportbar-dsk.ru

<a href=http://sportbar-dsk.ru/poigraem-v-associacii/>Живопись на камне</a>

910 alkogolrussia alkogolrussia | E-mail | 20. prosince 2017 v 9:28 | Reagovat

Предлагаю вашему вниманию качественный алкоголь по демократичным ценам.
Доставка по всей России от 1 коробки (3 канистры по 5л)

В наличии:
Водка (Де люкс) 600руб\5л
Водка со вкусами (Виноград, вишня, грейпфрут, дыня, клюква, лимон, мята, черная смородина) 600руб\5л
Коньяк (обычный 5 звезд, шоколадный, вишневый, миндальный, карамельный, барбарис, мускат, абрикос) 600 руб\5л
Ром Баккарди (белый, черный) 650руб\5л
Текила Olmeca (золотая, серебряная) 650руб\5л
Виски Grants 650руб\5л
Наливка спотыкач (вишня с черносливом, 60% сахара) 650руб\5л
Амаретто (миндаль, вишня) 600руб\5л
Джин "Бифитер" 900 руб\5л
Абсент "Ксента" 900руб\5л
Самбука "Молинари" 900руб\5л
Ментоловая водка "Минта" Финская водка 900руб\5л
"Куантро" апельсиновый ликер 900 руб\5л
Мартини (вермут) 900руб\5л
Вино крепленое 18% (Малиновое, изабелла, вишневое) 600 руб\5л
Спирт "Люкс" 96 градусов 850руб\5л

Весь алкоголь отличного качества и постоянно проходит контроль качества.
Доставка по территории России транспортными компаниями занимает от 2ух до 15 дней.
Контакты для связи:
+7 918 4880243 Алексей (Телефон, viber, whatsapp, skype)

912 reneemz18 reneemz18 | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 4:06 | Reagovat

Hi supplementary website
http://arab.aunties.porndairy.in/?entry.kaya
banned kenya mwl seth never

913 JeffreyvoR JeffreyvoR | E-mail | Web | 22. prosince 2017 v 20:39 | Reagovat

long term care pharmacy  <a href=http://tafil.xobor.com/>tafil.xobor.com</a>  list of pharmacy schools in usa

914 Denniswaica Denniswaica | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 21:10 | Reagovat

Казино слава клуб
<a href=http://casinoslava.su/>казино слава спб</a>

915 Gsdbcglomia Gsdbcglomia | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 23:22 | Reagovat

payday loan
<a href="https://xxepayday.com/">cash advance near me</a>
bad credit debt consolidation internet payday loan student
<a href=https://xxepayday.com/>instant payday loans</a>

916 Clarkvow Clarkvow | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 12:26 | Reagovat

Planning to sell your house or condo? I am the best choice for you.
Alex Price, Toronto Realtor.
http://www.aprice.ca/

917 RobertLEabs RobertLEabs | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 15:43 | Reagovat

мужские куртки весна осень распродажа

<a href=https://skid.by/>карта фитнес скидки</a>

918 RonaldJitte RonaldJitte | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:33 | Reagovat

<a href=http://fr.apotheke-international.com/>Commander Viagra</a> - Kamagra online kaufen, Kamagra 100mg kaufen.

919 Georgecit Georgecit | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 14:37 | Reagovat

купить ноутбук из китая дешево

<a href=https://skid.by/>найти скидку</a>

920 HaroldTap HaroldTap | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 14:37 | Reagovat

распродажи в минске

<a href=https://skid.by/categories/odezhda-obuv-aksessuary>минск магазины одежды скидки</a>

921 KevinTem KevinTem | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 19:53 | Reagovat

<a href=http://en.bonusapotheke.com/buy-levitra-online.html>Buy Levitra 20mg Online</a> - Acheter Viagra 25mg, Welche Kreditkarten akzeptiert Ihr?.

922 Lesterpioth Lesterpioth | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 14:45 | Reagovat

скидки бай

<a href=https://skid.by/shop/88/evroopt>евроопт товар дня на сегодня</a>

923 JbsxxUtelty JbsxxUtelty | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 22:30 | Reagovat

quick cash
<a href="https://quickkiinstallmentloans.org/">pay day loan</a>
cash loans bad credit
<a href=https://quickkiinstallmentloans.org/>best payday loans</a>

924 Danieldic Danieldic | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 5:27 | Reagovat

dessertsfactory.com  -   Sweet Recipes For Everyone

925 Zbstglomia Zbstglomia | E-mail | Web | 2. ledna 2018 v 4:47 | Reagovat

quick and easy payday loan
<a href="https://paydayvtuloans.com/">best payday loans</a>
loan
<a href=https://paydayvtuloans.com/>pay day loan</a>

926 AndryQuose AndryQuose | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 19:41 | Reagovat

<a href=https://nvzmk.ru/nashi-obekty/proizvodstvennoe-skladskoe-zdanie-33-66m-zheleznodorozhnyy-2010-god/>Строительство производственно-складского здания</a>

927 DmdGroole DmdGroole | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 9:12 | Reagovat

cash advance
<a href="https://installmentokmloan.com/">online payday loans no credit check</a>
a payday loan no faxing
<a href="https://installmentokmloan.com/">cash loan</a>

928 AlexarSoalp AlexarSoalp | E-mail | Web | 6. ledna 2018 v 12:56 | Reagovat

Свежий юмор каждый день на портале

929 angeliqueey1 angeliqueey1 | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 23:07 | Reagovat

Enchanting self shots    
http://arab.adultnet.in/?blog-annalise
   free pornography site erotic fantasy books erotic fitness erotic dances

930 Edwardtatry Edwardtatry | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 2:29 | Reagovat

Laminine LPGN Спасение там, где врачи бессильны http://galusa777.com/  

Битклуб Bitcoin club это Пассивный Доход, Майнинг, Партнерка Обучение 8(900)431-04-07 Юрий, Все Лучшее без Риска! http://jiznenniy.lp.altclub.biz/altinvest

931 Danielfeeni Danielfeeni | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 12:37 | Reagovat

где зарабатывать деньги

Заказав карту "DEPO120" Вы не только получаете кэшбэк за свои покупки и покупки друзей в любимых магазинах, и в тех, в которые ходите за покупками каждый день. <a href=https://depo120.com> банковский карта </a>

932 nellsf1 nellsf1 | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 15:03 | Reagovat

Sexy photo blog
http://asslick.photo.erolove.in/?post-jasmyn
hairy blondes masturbation ã¢ââœ germano geek the girl mp3 vogue porn xxx animal coms school chudai

934 Darrelnip Darrelnip | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 7:05 | Reagovat

Оптимизаторы, запустил бесплатный каталог статей. Интересно будет для всех, кто продвигает сайты в поиске при помощи статей с ссылками. Отправляйте свои статьи на почту указанную в каталоге, и я размещу их на сайте абсолютно БЕСПЛАТНО! Все статьи проверяю на уникальность. Никаких линкопомоек! Рейтинг сайта регулярно растет.

<a href=http://www.catalogueofarticles.com/uncategorized/morskoj-akvarium-bez-sampa/>как содержать морской аквариум без сампа</a>

935 douglastv11 douglastv11 | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 12:52 | Reagovat

Stared fashionable concoct:
http://juliette.projects.telrock.org

936 Larryvarie Larryvarie | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 23:12 | Reagovat

<a href=https://alicante-house.ru>новостройки в аликанте</a>

937 Mcsglivy Mcsglivy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 6:14 | Reagovat

viagra tablets for sale
<a href="http://viagraonszb.com/">order viagra online</a>
viagra online no prescription
<a href="http://viagraonszb.com/">over the counter viagra</a> ’

938 FishingEurek4c0m FishingEurek4c0m | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 14:54 | Reagovat

Shop for all your fishing gear needs at http://www.FishingEureka.com/ ;
Featuring rods, reels, bait & tackle, tools and supplies for saltwater, freshwater, ice & fly-fishing.
FREE Shipping Worldwide! (No Minimum Orders!)

939 Emersonbaw Emersonbaw | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 20:32 | Reagovat

<a href=https://photoshoplessons.ru/book/rastrovaia-grafika>растровая графика в фотошопе</a> - как в фотошопе изменить цвет волос, анимация для фотошопа.

940 WilliamRadia WilliamRadia | E-mail | Web | 12. ledna 2018 v 8:52 | Reagovat

Our factory produced and exported S355J2,S35J2G3,S355JR,S235JR Stock Steel Plate-Steel AH36,BV EH36,DNV FH32,ASTM A514 Grade Q,,ASME SA537 Class 1,A387 Grade 5,ASTM A516 Grade 70 HIC steel,Corten B steel,ABS Grade D
<a href=http://www.steelspecs.com>S35J2G3</a>

941 JoaquinNifE JoaquinNifE | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 6:25 | Reagovat

В нашем интернет "Купи кофе" самые демократичные цены на кофе и чай. Убедитесь сами: оптовые цены в розницу при заказе от 1 пачки.
<a href=https://kupi-kofe.com.ua/p400499319-kofe-zernah-zames.html>Кофе Zames Coffee Savor - уникальное предложение в океане предложений. Кремовая текстура и бархатистый привкус обеспечивает состав 80% арабики и 20% робусты, а профессиональная обжарка не оставит равнодушным ни искушенных барист, ни новичков в мире кофе.</a>

942 kerryez18 kerryez18 | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 11:19 | Reagovat

Late-model programme
http://boobs.teenax.xyz/?entry.brenda
free sample of internet porn free porn tube fucked up handjobs college girls wild porn free 3gp mobile teen porn downloads alsco porn

943 TimothyIceda TimothyIceda | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 17:54 | Reagovat

Earn on the Internet from $ 5000 per day, do not strain, the details are here: п»їhttp://pagebin.com/oY2ui3mw

online money making tips in india, can you make money playing online roulette, how to make your music a ringtone on iphone 7, top young entrepreneurs making money online, how to make money playing online poker, casino online stream german, how to make a 6 figure income online, transfer funds on paypal
, casino games in usa, ways to make money matched betting, survey sites make money, make money betting on favorites, genting club casino online, how to earn money online from home in india, quick way to make money in a day, make extra money at home canada, online casino aus malta legal, live roulette online casino, paypal bank transfer next day
, how to earn money online legitimately, best casino online usa, casino watch online viooz, best ways to make money online from home 2014, free online zone casino, online making money sites, how to make money stock market book, online make money game

944 Andreknito Andreknito | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 13:44 | Reagovat

аймол

http://www.technolube.ru/ - aimol

945 GevGooday GevGooday | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 15:36 | Reagovat

generic cialis australia
<a href="http://jrucialis.com/">cheap cialis online</a>
generic cialis from india
<a href=http://jrucialis.com/>generic cialis</a> ’

946 Dennisedula Dennisedula | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 23:26 | Reagovat
947 MauriceClasp MauriceClasp | E-mail | Web | 18. ledna 2018 v 12:39 | Reagovat

後宮情色線上影音網 http://50-video.com/

948 CharlesBlipt CharlesBlipt | E-mail | 19. ledna 2018 v 9:46 | Reagovat

Воспользкйтесь услугами автопроката на Камчатке
Сайт автопрокат http://тачки41.рф аренда авто.
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>автопрокат Камчатка</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Прокат легковых авто на Камчатке</a>
<a href =”http://тачки41.рф”>Автопрокат в Петропавловске-Камчатском</a>
Закажите услуги автопроката на Камчатке. Лучший сервис автопроката в г. Петропавловске-Камчатском.
По всем вопросам звоните: +7 914 9990333;
Пишите: st.al888@mail.ru

949 Williskiz Williskiz | E-mail | Web | 19. ledna 2018 v 20:50 | Reagovat

гроб купить цена

<a href=http://grob-vspb.ru/product-category/groby/>дорогие гробы цена</a>

950 alisonea4 alisonea4 | E-mail | Web | 20. ledna 2018 v 16:49 | Reagovat

New photo blog
http://hotties.pictures.erolove.in/?entry.madilyn
adjectives to describe facial features how to build natural steps into a sloped landscape thorne school kuwentong tagalog porn mom son incesty 3gp

951 maebn60 maebn60 | E-mail | Web | 21. ledna 2018 v 15:17 | Reagovat

Late-model work
http://chubby.feed.bdsmsex.top/?entry.kallie
porn delivery college porn thujmbs video koreans porn eoropean porn skank porn tube videos

952 Ondcglivy Ondcglivy | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 14:46 | Reagovat

viagra herbal substitute
http://genericonlineviaqra.com/
viagra online purchase
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra</a> OK’

953 Lssdvdpalley Lssdvdpalley | E-mail | Web | 24. ledna 2018 v 15:11 | Reagovat

real viagra online
http://viasergeneric.com/
viagra purchase online
<a href=http://viasergeneric.com/>viagra prescription</a> OK’

954 MbedtFautle MbedtFautle | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 7:55 | Reagovat

cheap viagra uk
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra generic</a>
cheap no prescription viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">order viagra online</a> ok’

955 VecuInsurl VecuInsurl | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 10:13 | Reagovat

viagra online consult brand
<a href=http://viasergeneric.com/>cheap viagra</a>
side effects of viagra
<a href="http://viasergeneric.com/">viagra pills</a>  OK’

956 GordonChoks GordonChoks | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 19:30 | Reagovat

國際運彩分析教學-成為莊家殺手的秘方│運彩分析│運彩分析教學    http://www.analysis-sport.com/

957 RvdFautle RvdFautle | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 20:30 | Reagovat

viagra online buy brand generic http://genericonlineviaqra.com/ ok’

958 Robertdek Robertdek | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 8:22 | Reagovat

The best Projekt,s 2018 NY Anna КРУИЗЫ СО СКИДКОЙ, Laminine LPGN Ламинин, Health and Work at Home http://ny10306.com/

959 evelynde3 evelynde3 | E-mail | Web | 29. ledna 2018 v 21:28 | Reagovat

Sexy pctures  
http://arab.sexblog.pw/?annie
  erotic acts free adult movie erotic authors sex moves free pornography site

960 PatrickDreri PatrickDreri | E-mail | Web | 2. února 2018 v 4:16 | Reagovat

I've discovered loads of helpful info on your website this page in particular. Thanks for posting.
http://kreds14.dk/recognizing-about-the-benefits-of-internet-essay-2/
http://tauchweb.ch/2016/10/25/qualified-essay-composing-services-is-your-saving/

961 EdwardGrach EdwardGrach | E-mail | Web | 15. února 2018 v 7:44 | Reagovat

金合發線上娛樂城 http://online-entertainment-city.com/

962 Viptelefoniayou Viptelefoniayou | E-mail | 17. února 2018 v 4:53 | Reagovat

Вы сможете звонить абсолютно с любого номера, друга, жены или +77777777777

Предлагаю абсолютно анонимный сервис для звонков со всего мира и по всему миру.
Наши плюсы:
1) Неограниченая бесплатная подмена номера, хоть 1000 раз в день
2) Подмена голоса 6 режимов
3) Абсолютная анонимность, невозможность прослушки и определения местонахождения звонящего.
4) Детализация звонков выдает тот номер, который вы использовали для подмены.
5) Возможность работать через приложение или через специальную сим карту, которую мы вам доставим.
6) Наша сим карта работает по всему миру без роуминга
7) Тарифы на звонки по всему миру от 2 до 20 рублей за минуту
8) Работает на всех платформах и телефонах (Windows, Linux, android, iphone, простая звонилка типа nokia 1100)
На любой компьютерной ос или смартфоне/планшете можно настроить наш сервис через приложение.
На любом аппарате, где есть слот под sim карту можно пользоваться сервисом с помощью нее.

Цены: Настройка, установка, подключение - 5000 руб
Сим карта - 3000 руб + доставка
Звонки 2-20 руб/мин
Пополнение счета - 5-10% от суммы, зависит от метода пополнения

Пройдем любые проверки, сделаем Вам тестовые звонки. Согласны на оплату через гаранта любого авторитетного форума.

Контакты: Почта    - vipsecurecall@gmail.com
Телеграм - @Vip_Security
Jabber   - VipSecurity@xmpp.jp
Icq      - 723882584
Время работы: 10:00-23:00 по МСК

963 latonyabp2 latonyabp2 | E-mail | Web | 17. února 2018 v 23:23 | Reagovat

Started new web throw
http://arab.aunties.porndairy.in/?entry-alicia
meeting rockford drunk karim perspective

964 vickieri60 vickieri60 | E-mail | Web | 20. února 2018 v 14:35 | Reagovat

My new bvlog sites
http://hotties.pictures.erolove.in/?post-nora
free hentai xxx jana cova in bondage tube sexty nude lady site contacto pareja sexo anal sex mit orgasmus blow cum free job swallow video

965 NathanKek NathanKek | E-mail | Web | 20. února 2018 v 21:56 | Reagovat

Great site, how do u get all this information?I've read through a couple of posts on your website and I love your style. Thanks a million, keep up the great work.
http://hotrodding.us/?p=4973

966 Johnnymaype Johnnymaype | E-mail | 23. února 2018 v 21:50 | Reagovat

Торгуй с нашим ботом для бирже криптовалют и зарабатывай на этом!

Лучший Бот-терминал для торговли по сигналам, на пампах! Реализация собствеых стратеги с отложенными ордерами! Работает на Bittrex и на Binance! Подробнее смотри в видео: https://www.youtube.com/watch?v=IdM7Gy_pU_Y

967 Robertdek Robertdek | E-mail | Web | 25. února 2018 v 0:59 | Reagovat

ламинин лекарство отзывы Дешевле ламинина в 3-7 раз и в 2 раза сильнее на сайте http://1541.ru  

The Norwegian Miracle It’s NOT LAMININE anymore! AminoBoosters - AminoPure are 3-7 times more affordable, the concentration is twice as strong as Laminine by LPGN http://www.getyourboomback.com/#_l_2nr

http://ny8.ru/543485529 Нестандарт проект. Прост как хоз. мыло. Долгоживущ. Можно Заработать до 9 млн. рублей, оплатив 1 раз 9 usd.

Ламинин настоящий неамериканский в 3-7 раз дешевле чем Laminine LPGN и в 2 раза сильнее по экстракту.http://1541.ru
Заработок без вложений и без обязательных покупок. Сразу по максимуму.

968 gregorytp16 gregorytp16 | E-mail | Web | 27. února 2018 v 17:51 | Reagovat

Novel work
http://singles.dating.twiclub.in/?post.kennedi
  community software free best dating sites and apps build social networking site online dating uk reviews fast dating

969 augustafq60 augustafq60 | E-mail | Web | 2. března 2018 v 21:46 | Reagovat

My revitalized number
http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.diana
qutaiba retake texas can't advice

970 MariaTox MariaTox | E-mail | 7. března 2018 v 5:47 | Reagovat

When you are just a step away from the grade and you need to achieve upper position, what you need is you desire someone to help you to prepare the assignments and help you to achieve it. That someone can be the online essay writing services.
<a href="https://customessaywriting.science/paper-outline/44759-psychology-term-paper-example.html">Click Here</a>

971 Johnnybok Johnnybok | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:18 | Reagovat
972 laurivl11 laurivl11 | E-mail | Web | Čtvrtek v 17:51 | Reagovat

Further domestic page after project:
http://elaine.go.telrock.net

973 benjaminoy16 benjaminoy16 | E-mail | Web | Čtvrtek v 20:41 | Reagovat

My contemporary pron blog    
http://anal.erolove.in/?blog-kassidy
  free sleeping sex viodeos 18 sex games foto nonni gay fanno sesso orale hyderabad india cyber cafe sex scandal

974 Michaelcot Michaelcot | E-mail | Web | Pátek v 18:36 | Reagovat

民視眼鏡 - 媒體認證台北市士林最便宜眼鏡配到好 http://www.people-eye.com.tw/

975 brittneyyg4 brittneyyg4 | E-mail | Web | Včera v 1:38 | Reagovat

Fresh gay images  
http://gayfiles.xblog.in/?page.turner
  gay stripper gay spandex indian gay stories gay wedding rings gay love story

976 ElenaGolunovaOfficial ElenaGolunovaOfficial | E-mail | Web | Včera v 21:50 | Reagovat

Все желающие, заходите к нам на официальный сайт сайт https://golunova-elena.ru/ Елены Голуновой.

Добро пожаловать на официальный сайт Елены Голуновой.

Тут вы сможете задать любой волнующий Вас вопрос сильнейшему экстрасенсу 13 битвы экстрасенсов.
Официальный сайт Елены Голуновой

Здравствуйте! Меня зовут Елена Голунова, я приветствую Вас на своем официальном сайте! Здесь Вы найдете информацию обо мне и фотографии, а так же через мой сайт вы сможете задать мне вопрос пройдя тест.

Я урожанка Новосибирска и мне 43 года, экстросенсорикой я занимаюсь очень давно в основном черная магия меня интересует которая не менее эффективна чем белая магия.

У меня трое сыновей, Влад который Кадони 25-и лет, до него Виктор Голунов и средний сын Дмитрий которому 15 лет и он уже обладает способностями.

Наш сайт  https://golunova-elena.ru/

977 bernicewi4 bernicewi4 | E-mail | Web | Dnes v 0:08 | Reagovat

Very recently started untrodden project:
http://cora.go.telrock.net

978 Williamelaps Williamelaps | E-mail | Web | Dnes v 3:42 | Reagovat

Sex dating / Секс знакомства - http://invapiter.ru

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.