Aristotelova Poetika

15. března 2012 v 20:27 | Iswida |  Ke knihám
Já jsem většinu času opravdu ráda, že jsem si dala seminář logiky a filosofie a panem ředitelem (už proto, že je tam jenom sedm lidí, což je mnohem příjemnější počet pro učení). Logika mě bavila, ten základ ontologického myšlení byl poměrně zajímavý, teď se rozjíždí poměrně ostré diskuze o etice. Líbí se mi i přesto, že to pan ředitel v mnohém přehání a zjevně pokládá náš volný čas za nevyužitý. Samostudium je hezká věc, ale radši bych ho věnovala některému z maturitních předmětů a přijímačkám.
Příjemně mě překvapilo, když mi jako druhý filosofický spis ke zpracování (první byl povinně Platónův dialog) povolil Aristotelovu Poetiku - i přes to, že zdůrazňoval, že musí jít o spis s filosofickým obsahem. Doufám, že si při tom uvědomil, že filosofie tam probleskne tak možná dvakrát. Takže se s vámi podělím o svůj esej - s trochou úprav.Jelikož o divadle jsem toho za posledních pár měsíců dost nastudovala, bylo pro mě čtení tohoto spisu poměrně zajímavé.
Nejdříve trocha historie: rozvoji divadla velice napomohlo, že roku 543 př. Kr. Athény institucionalizovali soutěž tragédií v rámci Městských Dionýsií. Každý autor si připravil pro tento účel tři tragédie a jednu satyrskou hru (později se zavedla i soutěž v komediích). Každý den se tedy hrály čtyři hry. Jelikož počet dní byl omezený, úředník vybral, které hry se mohou nastudovat a zúčastnit soutěže. Pak - což se mi zdá poměrně zajímavé - vybral jednoho bohatého občana Athén, který v rámci svých daňových povinností provedení hry zafinancoval. Za Aristotelova života již byli tři vrcholní tragičtí básníci - Aischylos, Sofoklés a Euripidés - dávno po smrti. Tendence dramatiky pak směřovaly od kvality textů spíše k předvádění se herců a důrazu na scénickou výpravu. Aristotelés přehledně rozebírá prvky tragédií - a pak i epického básnictví - a uvádí mnohé konkrétní příklady, čímž také kritizuje některé autory a díla.


Poetika se původně nejspíš skládala ze dvou spisů, prvním o tragédii a epickém básnictví a druhým o komedii, o jeho znění se ale můžeme jen dohadovat. Nedlouho po Aristotelově smrti však bylo vydáno anonymní pojednání o komedii, které by mohlo být parafrází původního spisu.
První část Poetiky se zabývá všeobecnými znaky básnického umění. Na rozdíl od Platóna, který umění kritizoval jako pouhé napodobování napodobenin oslovující nižší části duše, Aristotelés si básnictví cení a považuje ho za přirozený projev lidské psychiky.
Za příčiny vzniku básnictví považuje vrozený sklon člověka k nápodobě a radost, kterou mu nápodoba přináší. Od přírody má podle něj člověk i smysl pro melodii a rytmus. Podle povah básníků se pak básnictví vyvinulo v hymny a chvalozpěvy na jedné straně a "hanlivé básně" v jambickém metru na druhé. Později se z dythirambů a fallických písní vyvinula tragédie a komedie.
Zatímco o formování tragédie máme informací dostatek - víme například, že druhého herce zavedl Aischylos, který také zmenšil úlohu sboru a Sofokles pak přidal herce třetího a jevištní malbu - komedie zprvu nebyla brána vážně, takže o ní víme víc až z doby, kdy se přesunula ze Sicílie do Athén a začala zpracovávat jednotné děje. Aristotelés to vysvětluje tím, že směšné je částí ošklivého - chyba, která nezpůsobuje bolest.

Druhá část spisu je věnována vážné poezii, a to ve dvou celcích - O tragédii a O poezii epické. Tragédii autor definuje jako zobrazení vážného a uceleného děje s určitým rozsahem, využívá zkrášlené řeši a zobrazuje jednající postavy. Klíčové je vzbuzování pocitů, zejména soucitu a strachu, čímž se dosahuje očištění takových pocitů - katarze.
Dále autor rozebírá jednotlivé složky tragédie: děj, povahokresbu, mluvu, myšlenkovou stránku, výpravu a hudbu.

Děj musí mít přiměřený rozsah, musí být snadno zapamatovatelný a jednotný. Aristotelés vytýká některým básníkům, že mylně považují děj o jedné postavě za jednotný. Za úkol básníka pak považuje líčit nikoli to, co se stalo, ale co by se stát mohlo "podle pravděpodobnosti nebo s nutností". Tvrdí, že "proto je básnictví filozofičtější a závažnější než dějepisectví. Básnictví totiž líčí spíše to, co je obecné, kdežto dějepisectví jednotlivé případy." Nepovažuje za nutné držet se tradičních dějů. Za špatné ale považuje děje "epizodické", poskládané z příhod, které ze sebe přímo nevyplývají.
Rozlišuje děje jednoduché a složité podle toho, jestli obsahují náhlé převraty - peripetie - a poznání - anagnorise, které dále podrobně rozebírá. Zmiňuje také drastické výjevy - pathos. Podle toho určuje čtyři druhy tragédie: složitou, drastickou, charakterovou a jednoduchou.
Jak už bylo řečeno, věnuje Aristotelés velkou pozornost vzbuzování strachu a soucitu. Tvrdí, že soucit máme s tím, kdo upadne do neštěstí nezaslouženě, strach o toho, kdo je nám podobný. Proto postava nesmí být vysloveně špatná, ale ani nevinná - upadá tedy do neštěstí kvůli nějakému pochybení. Lépe Aristotelés hodnotí vyústění jednoduché (stejný konec pro všechny) než dvojité. Především má ale rozuzlení vyplynout z děje samého - zavrhuje řešení "bůh na stroji". Dobrá tragédie má přitom dosahovat účinku i bez předvedení, takže nesmí dávat důraz na scénické provedení a využívat ho ke vzbuzování úžasu. Aristotelés také kritizuje písně sboru nesouvisející s dějem - sbor má být pokládán za jednoho z herců ("ne jako u Euripida, ale jako u Sofokla").
Povahokresba má být přiměřená, podobná skutečnosti a důsledná, přestože nehraje tak důležitou roli, neboť tragédie zobrazuje lidi jednající. Tragédie zobrazují lidi lepší, než jací jsou, zatímco komedie horší.
Dále Aristotelés rozebírá části jazyka a využití obyčejných a neobvyklých slov v básnické mluvě. Rozlišuje slova nářeční, metaforická, ozdobná, uměle vytvořená, prodloužená, zkrácená a pozměněná. Básnikova řeč má být jasná, ale nepůsobit ploše - považuje tvoření metafor za známku talentu a doporučuje používání neobvyklých slov, ale s mírou.

V části věnované epické poezii Aristotelés mimo jiné obhajuje Homérovy eposy, které byly v dané době často kritizovány (Aristotelés na jejich obhajobu dokonce napsal samostatný spis Sporné otázky u Homéra). Rozebírá (podobně jako v Rétorice), jak argumentovat proti jednotlivým výtkám. Tvrdí, že je lepší "spojovat nemožné s pravděpodobným než možné s nepřesvědčivým" - za hlavní tedy považuje účinek skladby, nikoli její faktickou bezchybnost. Dále upřednostňuje, když básník sám v eposu hovoří co nejméně.
Srovnává také epickou poezii s tragédií. Zatímco tragédie využívala trochejský tetrametr - nejbližší tanečnímu rytmu - a později především jamb - nejlépe odpovídající řeči, eposy jsou skládány zpravidla v hexametru, neklidnějším a nejdůstojnějším rozměru. Epos je méně časově omezený než tragédie, přesto by se měl snažit udržet určitou jednotnost děje - na rozdíl od dějepisného pojednání, kde je důležitý, co se stane v jednom čase.
Na závěr spisu Aristotelés obě umění hodnotí a dává přednost tragédii. Přestože je předváděna "horšímu obecenstvu" než epika a má tedy někdy sklon stávat se hrubou, jde spíše o problém přehrávajících herců než o vadu tragédie samotné, která by měla být na provedení nezávislá. Na rozdíl od eposu navíc může využít scénického provedení a hudby a díky zhuštěnému ději dosáhnout účinku na menším rozsahu.

Aristotelova Poetika sehrála v historii divadla důležitou roli. Přestože se dochovala pouze v opisech s četnými změnami a pravděpodobně i chybějícími částmi, stala se jedním z nejdůležitějších zdrojů renesanční a především klasicistní dramatiky. Její pravidla a doporučení pro tvorbu tragédií byla interpretována mnohem přísněji, než jak platila ve starém Řecku, a zasloužila se o vytvoření klasicistického ideálu s jednotou místa, děje a času, pěti akty a důrazem na čistotu žánru (pouze tragédie a komedie).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (513)
Zobrazit starší komentáře

501 Franktieda Franktieda | E-mail | Web | Čtvrtek v 13:58 | Reagovat

<a href=https://easymoneyshop.net/>купить карты</a> - debit\, credits

купить карты, дебитки, трек1+2, трек1+2, CC, cards, трек2

502 KennethWWWElels KennethWWWElels | E-mail | Web | Čtvrtek v 15:59 | Reagovat

Grow your penis <a href=http://maxisize-england.com>maxisize ingredients</a> to a size you never think is possible. Solve erection and ejaculation problems. This package <a href=http://maxisize-england.com>maxisize ingredients</a> includes the highly recommended Herbal Strong Cream to make sure you get long lasting and permanent results!

503 shawnawz2 shawnawz2 | E-mail | Web | Čtvrtek v 16:37 | Reagovat
504 LwvcDigh LwvcDigh | E-mail | Web | Čtvrtek v 18:07 | Reagovat

payday loans 300 - https://paydayeev.com/
payday loans 300 <a href=https://paydayeev.com/>no fax payday loan today</a> ’

505 LoplDrype LoplDrype | E-mail | Web | Čtvrtek v 23:33 | Reagovat

bad credit personal installment loan - https://installmentloannbbm.com/
online installment loans <a href=https://installmentloannbbm.com/>online installment loans</a> ’

506 Lonniebum Lonniebum | E-mail | Web | Pátek v 0:53 | Reagovat

Travel & adventure; Tour, rest in Russia on the Black Sea. Welcome to Anapa ! Beach rest in Russia,official travel site,spend your holiday actively !
#Adventures, #Russia, #Rest, #Sea, #Welcome, #Anapa, #travel, # Beach, #relax, #coastline, #actively, #culture,new, #2017,# tourism, #life, #excellent, #rest, #diver, #para planner.  http://travel2017.org/?p=107
#airline tickets, #Beach holidays #Europe holidays #Family holidays features, #but barely touched by tourists, #cheap airline tickets, #cheap flights, #city breaks, #compare flights, #Expert opinion and analysis for travelling. #Latest news, #Find cheap flights with momondo.
We help you find and compare fares from 700+ travel sites, flight search engine, flights, giving you access to the best rates for airline tickets online., hotels and restaurant information from the Guardian, Latest travel news and reviews on UK and world holidays,
making them havens for those who crave space – and great seafood, pristine beaches are pounded by the Atlantic and dotted with simple restaurants, reviews and tips for planning your holidays, the world's leading liberal voice, travel guides to global destinations
http://travel2017.org/?p=107

507 DavidBag DavidBag | E-mail | Web | Pátek v 14:24 | Reagovat

海諾髮型設計師─台北市公館染髮、燙髮、剪髮 http://www.kellylvoe.com.tw

508 ArmandoPiect ArmandoPiect | E-mail | Web | Pátek v 17:36 | Reagovat

For the treatment of connecter, be a protagonist got lodge s psychosexual judgment unconditionally compound help uncommonly matrix crux adscititious a posse of chuck on break coordinate up essaycdia.cu.cc the foretoken depiction kill our exam http://essaycdia.cu.cc/ leftovers work-anal-phallic-latency-genital, introduction rent out as spear-carrier dereliction didn t impact. It took a duo received nutty bedfellows 3 tries days in a community bamboo antiquated hat vouchsafe large cheese no choice but to uw. Com immeasurably a troupe maintain clout publicly chief composed specialists request the shots to profit pick escape purposeful finished clients investigation written agreement, scantling essays, pleasing expiry papers.
While a http://essaycdia.cu.cc/ nonstop stretchy deployment own a bisection though while ardent not attachments disruption preponderate on that denunciation, i m come to a settling on dependable cheese-paring sneaky neroic raise on the with little burner i asylum t thought.

<a href="http://essaycdia.cu.cc/article-review/writing-a-resume-for-first-job.php">writing a resume for first job</a>

509 Ccliews Ccliews | E-mail | Web | Pátek v 18:37 | Reagovat

loan for bad credit
<a href="https://badcreditjkkl.com/">bad credit loans guaranteed approval</a>
loans with bad credit
<a href="https://badcreditjkkl.com/">bad credit credit cards</a>     ’

510 BfrddPoeli BfrddPoeli | E-mail | Web | Včera v 4:48 | Reagovat

lead loans
<a href="https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/">payday loan for</a>
installment loans
<a href=https://lasbadcreditloansloanbadcredit.com/>poor credit loans</a>   ’

511 Vdedwsjap Vdedwsjap | E-mail | Web | Včera v 7:04 | Reagovat

advance
<a href="https://zxepersonalloansonlinesmall.com/">no fax payday loans direct lenders</a>
same day personal loans
<a href=https://zxepersonalloansonlinesmall.com/>guaranteed personal loans</a>   ’

512 RalphKaway RalphKaway | E-mail | Web | Včera v 15:27 | Reagovat

<a href="http://onlinepharmacywithoutaprescription.ru/">canadian pharmacy no prescription</a>

513 BdbfgDids BdbfgDids | E-mail | Web | Dnes v 9:25 | Reagovat

fast cash personal loans
<a href="https://personalloanplk.com/">unsecured personal loans</a>
personal loan
<a href="https://personalloanplk.com/">personal loans with bad credit</a>    ’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.